Bestyrelsen

Hvad er Bestyrelsen?
Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed og træffer den endelige afgørelse i større beslutninger om kollegiet. Organisatorisk består Bestyrelsen af:

2 medlemmer udpeget fra uddannelsesinstitutioner
2 medlemmer udpeget fra Politiske partier
2 medlemmer fra Kollegiets Beboerråd, dvs. 2 kollegianere.


Bestyrelsen mødes to gange årligt sammen med Inspektøren, Forretningsføreren, Tillidsmanden for de ansatte og evt. andre med tilknytning til kollegiet. Her godkendes budget samt regnskab for kollegiet.


Forretningsføreren: gretela @ ofir.dk