Bestyrelsen

Hvad er Bestyrelsen?
Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed og træffer den endelige afgørelse i større beslutninger om kollegiet. Organisatorisk består Bestyrelsen af:

2 medlemmer udpeget fra uddannelsesinstitutioner
2 medlemmer udpeget fra Politiske partier
2 medlemmer fra Kollegiets Beboerråd, dvs. 2 kollegianere.


Bestyrelsen mødes to gange årligt sammen med Inspektøren, Forretningsføreren, Tillidsmanden for de ansatte og evt. andre med tilknytning til kollegiet. Her godkendes budget samt regnskab for kollegiet.

 

Last modified on Wednesday, 06 February 2019 15:06