Forretningsfører

Forretningsfører for Grønjordkollegiet

Annette Panduro
Forretningsfører siden maj 2017
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forretningsførerens opgaver:

 • Rådgiver for bestyrelsen
 • Rådgiver for administrationen
 • Sikrer kollegiet overholder gældende love
 • Sikrer kontakten til Københavns Kommunes Tilsyn
 • Sikrer betryggende sagsgange på kollegiet
 • Anviser regninger til betaling sammen med inspektøren
 • Rådgiver ved korrespondance for kollegiet 

Opgaverne varetages ved

 • Månedlige møder med inspektøren, revisor og repræsentanter for kollegiets bestyrelse/Beboerrådet
 • Deltagelse i kollegiets bestyrelsesmøder
 • Udfærdigelse af mødereferater fra bestyrelsesmøderne
 • Kontakt til inspektør og revisor om driften generelt
 • Indberetning til Københavns Kommunes Tilsyn: Årlig rapport om kollegiets budget og regnskab

 

Last modified on Tuesday, 19 September 2017 14:00