Medlemmer

Administrationens bestyrelsesmedlemmer

Sidst opdateret 13. Aug 2018

En tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges direkte af kommunalbestyrelsen uden indstilling. Den
anden tredjedel af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra beboerne i henhold til beslutning på et ordinært
beboermøde. Den sidste tredjedel udpeger efter indstilling fra ledelsen for de uddannelsesinstitutioner,
hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsboliginstitutionen.

 

Navn Udpeget efter indstilling af
Simone Nørrelund (formand) Beboerrådet
Rikke Rohde Beboerrådet
Christoffer Røhl Andersen Københavns Kommune
Ulf Riber Hedetoft KUA
Philip Bille DTU
   

 

 

Last modified on Monday, 13 August 2018 15:28