Beboerrådet

Formål

Beboerrådets opgave er at varetage beboernes interesser vedrørende deres lejemål på kollegiet. 

Arbejdsopgaver

Arbejdet består i at repræsentere beboerne i kollegietshovedbestyrelse, at have kontakt til administrationen samt at holde opsyn med - og få nye idéer til - kollegiets indretning og vedligeholdelse. Desuden står Beboerrådet for udarbejdelse af kollegiets husorden samt behandling af klager angående overtrædelser af husordenen og klager angående inspektørens afgørelser.

Interesseret?

Beboerrådet består af 3-5 ulønnede medlemmer. Alle faste beboere er valgbare, og man vælges på et beboermøde for to år ad gangen. Genvalg er muligt.

2 gang om året afholdes beboermøder, hvor der aflægges regnskab, beboerrådet fortæller om igangværende og afsluttedeprojekter, beboerne kommer med indspark som beboerrådet kan arbejde videre med samt endelig vælges der nye beboerrådsmedlemmer.

Kontakt

Beboerådet kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.