Bevillingspenge

Beboerrådet råder hvert år over kr. 100.000 som kan bevilges til formål der er fremmende for kollegiet og dets beboere.
Alle beboere kan ansøge om penge til formål de mener måtte være relevante. Man ansøger ved at skrive en ansøgning som lægges i Beboerrådets postkasse på posthuset. Husk at anføre begrundelse samt et økonomisk overslag.
Vores procedure, forretningsgang samt retningslinier for behandling af bevillinger ses her.

Beboerrådet har udfærdiget en blanket du kan benytte i forbindelse med ansøgning om bevilling. Hent den her.