Klager

Et vigtigt punkt i Beboerrådets arbejde er behandling af klager fra jer beboere, hvis i skulle have en støjende nabo, genbo, overbo el.lign., et elendigt fungerende køkken, stærke uoverensstemmelser med en anden kollegianer o.lign.

Så forsøger vi at finde en løsning på jeres problemer, mægle med henblik på at bilægge stridigheder eller i meget grove tilfælde at give advarsler eller i sidste instans udsmidning fra kollegiet.

En Kopi skal sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klager skal være være på følgende form, ellers vil de ikke blive behandlet:

Klager: Jens Jensen 6908

Klage Emne: Trussel

Klage Over: beboeren på 6910

Dato og Tid: 29/02/15

Evt. Vidner eller beviser: beboer på 6911.

Hændelsesforløb:

Jeg stod på gangen da beboeren af værelse 6910 kom ud af sit værelse og røg en cigaret.

Jeg bad beboeren at slukke da rygning ikke er tilladt, han blev derefter sur, og sagde

"Hvis du ikke holder kæft så smadrer jeg dig"

Beboeren på 6911 var også ude på gangen og hørte det hele.

Last modified on Tuesday, 28 November 2017 00:40