Beboerrådet

Om beboerrådet (Følg Beboerrådet på facebook


Beboerrådet (ikke at forveksle med KF) har forskellige ansvarsopgaver såsom:

  • Varetage beboernes interesse ift. deres lejemål
  • Udarbejde husorden og andre reglementer
  • Håndtere klager fra beboere
  • Repræsentere beboerne i kollegiet bestyrelse (2 ud af 6 medlemmer)
  • Holde opsyn med varetagelsen og forbedring af fysiske boligforhold samt udarbejde idéer herfor

 

Beboerrådet råder over en bevilgningspulje på 100.000 kroner i hvert regnskabsår, hvor beboere kan søge
penge til projekter såfremt kravene herfor bliver overholdt (læs mere her)

 

Beboerrådet består af 3-5 ulønnede medlemmer. Alle faste beboere er valgbare, og man vælges på et
beboermøde for 2 år af gangen. Genvalg er muligt.
2 gange om året afholdes ordinære beboermøder hvor alle beboere anbefales at deltage. Beboerrådet
orienterer om afsluttede projekter, igangværende projekter og kommende projekter. Derudover kan
beboerne komme med indspark og endelig vælges/genvælges der medlemmer til BR.
Hvis du er interesseret i kollegiets foretagende og livet på kollegiet er du meget velkommen til at sende en
ansøgning eller stille eventuelle spørgsmål på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kontakt:
Beboerrådet kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., derudover anbefales det at følge med på gjk.dks forside samt
facebooksiden for kommende beboermøder og lignende

Last modified on Tuesday, 28 November 2017 00:06