Projekter

Beboerrådet har hvert år 100.000kr at lave projekter for. De 100.000 kroner BR råder over er imidlertid langt fra det eneste felt, som Beboerrådet opererer på. Endnu vigtigere end og udover dette bevillingsbeløb, så er Beboerrådet et organ, der tager initiativ til og virkeliggør forskellige projekter til gavn for hele kollegiet og alle kollegiets beboere. I nedenstående undermenuer kan du se nogle projekter, som Beboerrådet enten har iværksat eller som det stadig arbejder på.

Miljø

Miljøet er for alvor kommet på dagsordenen de seneste år både i medierne og i samfundsdebatten i al almindelighed. Dels pga. denne aktualitet men også grundet stigende el- og varme-priser har beboerrådet igangsat en kampagne, hvor vi for det første har sat klistermærker på alle døre og for det andet delt nogle små skrivelser ud til alle værelser om, hvordan man kan blive bedre til at spare på energien. Disse kan her ses på dansk og engelsk. '

Sikkerhed

I løbet af de sidste 10 år er der kommet et voksende problem i både lokalområdet og på kollegiet med et stigende antal indbrud, tyveri, vandalisering m.m. I forhold til denne problematik har Beboerrådet markeret sig ved to ting.

For det første har vi rent praktisk været ophavsmand til, at få sat låse på alle indgangsdørene til etagerne – tidligere var dette blot i de to første etager. Herved er der blevet sat en væsentlig hindring op for de uromagere og bøller som dels genererer usikkerhed blandt kollegiets beboere og dels forårsager hærværk på kollegiet.

For det andet har vi sat en informationskampagne i gang, hvor vi - i øvrigt sammen med informationerne om, hvordan man kan spare på energien - har sat (SLUK/LUK) klistermærker på alle døre. Derudover har vi omdelt nogle handouts med råd til, hvorledes man kan sikre kollegiet mod potentiel kriminalitet og hærværk og holde uønskede personer fra kollegiets matrikelnr. Disse kan ses her pådansk og engelsk.

Multisportsbaneprojektet

Forhistorie

I slutningen af 2008 tog beboerrådet (BR) den beslutning at undersøge muligheden for anlæggelse af en multisportsbane der, hvor den ”såkaldte” boldbane i buret lige nu ligger. Årsagen var dels den nuværende boldbanes tilstand, der mildest talt er horribel, men også et ønske om at anlægge en bane der kan anvendes til flere formål i stedet for blot fodbold. Tanken har været, at en multisportsbane udover fodbold også skulle kunne bruges til fx hockey og basket. I løbet af 2009 overvandt BR en række forhindringer, der i starten stod i vejen for en egentlig påbegyndelse af anlæggelsen af en multisportsbane. Vi har endvidere taget kontakt til en entreprenør og fået et tilbud på projektet.

Afstemning

Mandag d. 2. november 2009 blev der afholdt et beboermøde i fælleshusets mødelokale omkring multisportsbaneprojektet (se beboermødeopslaget her). Efter en ganske kort introduktion til projektet fra BR’s side kom der to salgsmænd fra virksomheden A-sport, der holdt et oplæg om projektet. Som afsluttende punkt blev der blandt de fremmødte til beboermødet holdt en afstemning om projektet, og det blev - blandt de fremmødte beboere - enstemmigt vedtaget at beboerrådet kunne fortsætte med projektet.

Et succesfuldt projekt

Beboernes vedtagelse af projektet ansporede kollegiets hovedbestyrelse til ved et møde senere på året til at kollegiet som sådan kunne gå videre med projektet. I august 2010 blev multisportsbanen således en realitet, som står til fri afbenyttelse for alle kollegiets beboere - et projekt med udspring i beboerrådet er nu blevet en realitet

To billeder fra banen

multi1

multi3

Last modified on Monday, 26 October 2015 23:22