Parkering

Opdatering2: Se 11. februar 2019 opdatering her.
Opdatering: se parkeringsreglement under reglementer

Parkeringsregler

Pr. 06/08/2018 er der påkrævet en parkeringstilladelse for at anvende parkeringsarealerne, der er tilknyttet Grønjordskollegiet.
Der er to typer tilladelser: permanent- og gæsteparkeringstilladelse.
Tilladelserne skal afhentes i administrationens åbningstid.
Afgiften for ikke at have en gyldig parkeringstilladelse er 750kr.

Du kan få en permanentparkeringstilladelse hvis:

 • Du ejer en bil, eller står som bruger af den.
  For at få denne skal du gå ned på administrationen med registreringsattesten samt nummerplade på bilen, og de vil herefter udstede et.

Permanenteparkeringstilladelser skal tilbageleveres ved udflytning.

Du kan få gæsteparkeringstilladelser hvis:

 • Dine familie/venner/bekendte/etc. kommer på besøg.
  Du har lånt en bil i en kort periode.
  Herunder familie-, firma- og udlejningsbil m.m.

Gæsteparkeringstilladelser kan udstedes i max 8 dage af gangen.

 

 

Update2: See february 11th 2019 update here 
Update: see parking regulations under regulations

Parking rules

From 06/08/2018 a parking permit is required to use the parking area, connected to Grønjordskollegiet.
There are two types of permits: Permanent and guest parking.
The permit must be picked up in the administration offices’ opening hours.
The fine for not having a valid parking permit is 750DKK.

You can get a permanent parking permit, if:

 • You own a car, or is noted as a user of it.
  To get the permit, please see the administration and bring the cars registration certificate.

The permanent parking permit must be handed pack, when moving out.

You can get a guest parking permit, if:

 • Your family/friends/acquaintances/etc. visits.
  You are borrowing a car for a short period
  Including family-, company-, and rental cars

A guest parking permit can be issued for up to 8 days at a time.

 

Last modified on Friday, 08 February 2019 01:13