Kollegianerforeningen

KF står for alle sociale aktiviteter på Grønjordskollegiet og står bl.a. for sportsaktiviteter, udleje af festlokale, midsommerfest og Hatten (selvom den i praksis køre som en selvstændig enhed). KF står for Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. Den består af 4 medlemmer, en formand, en kasserer og to menige medlemmer, alle valgt ind for et år af gangen ved en ordinær generalforsamling. Alle kan vælges ind og du kan selv stille op hvis du har lyst til at prøve kræfter med arbejdet. Alle beboere betaler hver måned 64 kr i kontingent, disse går til KFs aktiviteter.

KFs vision: At støtte op om fællesskabet og det sociale liv på kollegiet.

Spørgsmål/questions og booking til h20gjk at gmail.com

Kollegianerforeningens tilbud og nyheder

Grønjordskollegiets fanside

Følg KF på facebook

Kollegiefestværket - amagerkollegiernes festfællesskab

 

Se mere under "Om kollegianerforeningen"