Sport

Grønjordskollegiets Idrætsforening - GIF

GIF er en del af KF og foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles idrætsinteresser på Grønjordskollegiet, samt at tilbyde at bredt sortiment af idrætsaktiviteter.

Se under Kollegianerforeningen -> Sport for en opdateret liste af aktiviteter.