Monday, 26 October 2015 23:43

Forretningsfører

Written by

Forretningsfører for Grønjordkollegiet

Annette Panduro
Forretningsfører siden maj 2017
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forretningsførerens opgaver:

 • Rådgiver for bestyrelsen
 • Rådgiver for administrationen
 • Sikrer kollegiet overholder gældende love
 • Sikrer kontakten til Københavns Kommunes Tilsyn
 • Sikrer betryggende sagsgange på kollegiet
 • Anviser regninger til betaling sammen med inspektøren
 • Rådgiver ved korrespondance for kollegiet 

Opgaverne varetages ved

 • Månedlige møder med inspektøren, revisor og repræsentanter for kollegiets bestyrelse/Beboerrådet
 • Deltagelse i kollegiets bestyrelsesmøder
 • Udfærdigelse af mødereferater fra bestyrelsesmøderne
 • Kontakt til inspektør og revisor om driften generelt
 • Indberetning til Københavns Kommunes Tilsyn: Årlig rapport om kollegiets budget og regnskab

 

Monday, 26 October 2015 23:41

Referater administrationens bestyrelse

Written by
Dato Fil:
28-11-2013 .PDF
23-04-2014 .PDF
18-11-2014 .PDF
22-04-2015 .PDF
10-11-2015 .docx
19-04-2016 .docx
10-11-2016 .docx
19-04-2017 .docx
23-04-2018 .pdf

 

Monday, 26 October 2015 23:40

Medlemmer

Written by

Administrationens bestyrelsesmedlemmer

Sidst opdateret 13. Aug 2018

En tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges direkte af kommunalbestyrelsen uden indstilling. Den
anden tredjedel af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra beboerne i henhold til beslutning på et ordinært
beboermøde. Den sidste tredjedel udpeger efter indstilling fra ledelsen for de uddannelsesinstitutioner,
hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsboliginstitutionen.

 

Navn Udpeget efter indstilling af
Simone Nørrelund (formand) Beboerrådet
Rikke Rohde Beboerrådet
Christoffer Røhl Andersen Københavns Kommune
Ulf Riber Hedetoft KUA
Philip Bille DTU
   

 

 

Monday, 26 October 2015 23:40

Intern flytning

Written by

Ting du bør vide hvis du vil flytte internt:

Såfremt du ønsker at flytte internt skal du henvende dig på administrationskontoret.
 
I juli, August og september er det ikke muligt at foretage intern flytning.
 
Du skal minimum have boet på dit værelse i 6 måneder før du må flytte internt.
 
Intern flytning sker ca. en uge før d. 1. i måneden. Fra administrationens side forsøger vi altid, at få værelset der skal flyttes til klart, inden du flytter ind. Når vi ikke det kan det betyde, at vi kommer til at forstyrre dig selvom du er flyttet ind.
 
 
Intern flytning, foregår ved at du flytter ud samme dag som du flytter ind på et nyt værelse. Du skal være ude af dit gamle værelse senest kl. 10.30 og du får dit nye værelse kl. 14.00. Du slipper altså for at være ”boligløs”.

 

Dobbeltværelser anvises primært kun til folk, der allerede bor på kollegiet. Flytning til dobbeltværelser vil derfor normalt have karakter af en intern flytning. Se reglementet for intern flytning her.
Monday, 26 October 2015 23:39

Fraflytning

Written by

Ting du bør vide hvis du vil flytte ud:

Blanket fås på adm.kontoret, skal udfyldes og afleveres senest 6 uger inden den 1. i en måned. Man skal flytte ud 14 dage før man har opsagt værelset til, men betaler for hele måneden.
 
Eksempel: Såfremt du ønsker at sige dit værelse op til den 1. november, skal du senest give besked herom den 20. september. Du skal herefter være fraflyttet senest den 18. oktober.
 
Hvis du er flyttet ind før den 01.03.02 er du på ”gammel ordning”. Henvend dig til administrationskontoret, som vil give dig de korrekte datoer.
 
Seneste tidspunkt for udflytning/aflevering af nøgler er kl. 09.30 (på dagen der ligger 2 uger før den 1. i næste måned). Syn af værelset vil blive foretaget samme dag mellem 09.30-12.30. Du har mulighed for at deltage, såfremt du ønsker det.
 
Nærmere information kommer ud i din postkasse i starten af den måned du flytter ud.
 
Du skal selv gøre værelset rent, støvsuge, vaske badeforhæng, vaske gardiner, afkalke badeværelset osv. Du skal aflevere nøgler, dørbrik og vaskekort til administrationskontoret senest kl. 09.30 på fraflytningsdagen. Såfremt ovennævnte ikke er udført tilfredsstillende, vil det blive modregnet i dit depositum.
 
Du behøver IKKE at rykke kollegie-møblerne på dit værelse ned i møbelbanken. Du kan blot lade dem stå. Såfremt du har lånt ekstra møbler (f.eks. 2 kontorstole eller madrasser) skal du dog sørge for at få afleveret dem tilbage til møbelbanken inden fraflytning.
 
Du skal huske at rydde ud i dit skab i køkkenet samt køleskab og fryser. Hvis du har et kælderskab, skal dette også tømmes.
Monday, 26 October 2015 23:38

Indflytning

Written by

Ting du bør vide hvis du vil flytte ind:

Al henvisning af værelser sker igennem KKIK. Du skal derfor kontakte dem viawww.kollegierneskontor.dk såfremt du ønsker at bo på Grønjordskollegiet.

Såfremt du får tildelt et værelse modtager du en e-mail hvor du skriftligt skal bekræfte at du gerne vil have værelset.

Når du har sagt ja til et værelse via e-mail, modtager du kort efter en lejekontrakt, der skal underskrives og returneres til Grønjordskollegiet.

Sammen med lejekontrakten modtager du et indbetalingskort (depositum og 1. måneds husleje). Du får oplyst hvilket værelse du skal bo på og hvornår du kan afhente nøgler til dit værelse.

Man afhenter tidligst nøgler den første hverdag i måneden på administrationskontoret i fælleshuset.
Bemærk at det ikke er muligt at afhente nøglerne FØR denne dato, derimod er det i orden såfremt du ønsker at afhente dem nogle dage senere. Hvis du vil have nogle andre til at afhente nøglerne, skal du kontakte kontoret telefonisk, og oplyse navn på vedkommende der kommer og henter nøglerne. Husk at vedkommende skal have identifikation med.

Ved afhentning af nøglerne får du udleveret:
2 stk. nøgler, som passer til dit værelse, køkken samt din postkasse i fælleshuset.
1 stk. dørbrik, som anvendes til at komme ind i din blok samt fælleshuset.
1 stk. vaskekort, til vaskeriet i kælderen af din blok, mod betaling af kr. 100,00 i depositum.

Kopi af lejekontrakten bliver lagt i din postkasse ca. 2-3 dage efter indflytningen.

Monday, 26 October 2015 23:38

Uvedkommende

Written by

Grønjordskollegiet er et privat område og uvedkommende har derfor ingen adgang på arealerne. Dette inkludere ligeledes hundeluftere og skraldespandsrodere.

Såfremt du ser nogen der ikke hører til på området, er du meget velkommen til at bede dem om at gå deres vej. Er det alvorlige situationer (vold, hærværk, tyveri) kan du også ringe til politiet på tlf. 3258 1448 eller 112.

Monday, 26 October 2015 23:37

Kaos!

Written by

Ved ekstreme nødsituationer kan du i yderste tilfælde kontakte en fra Beboerrådet(link til BR).

Vil nødsituationen medføre materiel skade på bygninger (fx sprunget vandrør) og kræver akut handling, kan inspektøren kontaktes på Hegningen 9.

Se også Tryg-bolig.dk - Mennesker

Akuttelefonen: 1813 (help line)
Emergency, police: 112
Local police (in the day time): 114

Psykiatri-regionh.dk - Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Akutmodtagelse, Digevej 110, 2300 København S

Amager Vest Ungerådgivning
Parmagade 14
Tlf. 33 17 66 41 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Københavns Kommunes Døgnvagt

Monday, 26 October 2015 23:37

Elevator

Written by

Hvis elevatoren driller skal du meddele det til administrationskontoret, som vil kontakte en servicetekniker. Såfremt der sidder nogen fast i elevatoren, kan vedkommende holde Alarm-knappen inde i 5 sekunder, hvorefter der vil indgå en alarm til en nødcentral.

Monday, 26 October 2015 23:36

Vaskemaskine

Written by

Såfremt der er problemer med vaskemaskinerne skal du kontakte administrationskontoret eller de blå mænd(link til praktisk/fejl/blå mænd). Hvis der er problemer udenfor normal arbejdstid, bliver du nødt til at vente.

Hvis vaskemaskinen ikke vil åbne, og dit tøj er låst inde, hjælper det normalt at vente et lille stykke tid. Så løber det sidste vand fra maskinen, og sikringen slår fra, således at du kan åbne vaskemaskinen.

Sørg altid for at tømme alle lommer inden du vasker dit tøj, idet det ofte er løse genstande som mønter, papir osv. der stopper vaskemaskinernes udløb og derved låser tøjet inde!

Page 5 of 9