Monday, 26 October 2015 23:31

Personer og grupper

Written by

Kollegiet har ansat to systemadministratorer ansat på deltid, der til dagligt varetager drift af servere og netværk. Det er desuden systemadministratorerne der holder netværkskontoret åbent.

Systemadministratorerne kan kontaktes via email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monday, 26 October 2015 23:30

Sikkerhed og virus

Written by

Som bruger af kollegiets netværk har du pligt til at sørge for, at din computer ikke bidrager til at sprede virus eller på tilsvarende vis er til gene for de øvrige beboere (jf.netværksreglementet). Din konto vil blive spærret, hvis din computer bliver inficeret med virus.

Hvad er en virus?

En virus spredes typisk gennem en kendt sårbarhed i Windows eller ved at brugeren klikker på "spændende" vedhæftede filer i en email eller fra Messenger eller ICQ. Når en computer først er blevet inficeret med en virus, vil den typisk bruge næsten alle computerens ressourcer på at forsøge at inficere andre computere. Dette vil ofte gå hårdt ud over kollegiets servere og vores fælles Internet-forbindelse.

Derudover er virusser ofte destruktive og kan slette ting på din computer, eller de kan sende dine personlige filer rundt til tilfældige personer i din adressebog.

Hvad skal du gøre?

Du skal sørge for

  • at holde din computer opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer,
  • at udvise fornuftig "brugeradfærd" og være kritisk overfor hvad du modtager.

Sikkerhedsopdateringer til Windows kan hentes gennem Windows Update. Man bør besøge dette sted jævnligt og mindst en gang om måneden. I Windows XP hentes opdateringerne automatisk, man skal blot acceptere dem, når de er hentet ned. Det virker dog kun, hvis du bruger en lovlig kopi af Windows.

Fornuftig brugeradfærd inkluderer at lade være med at klikke på vedhæftede filer i typisk uopfordrede emails, også selvom det ser uskyldigt ud og kommer fra folk man kender. Hvis du modtager noget uventet, så spørg personen, der står som afsender, om vedkommende har sendt dig noget. Ellers kan det være en forfalsket email fra en virus.

Desuden kan du bruge en virusskanner til at filtrere kendte virusser fra. Du kan f.eks. hente AVG Anti-Virus eller Avast gratis. Du skal sørge for at holde din virusskanner opdateret, da der hele tiden kommer nye virusser. Selv om du bruger en virusskanner, er det vigtigt at du følger ovenstående to råd.

Firewall

Hvis du bruger Windows XP, kan du aktivere den indbyggede firewall. Kører du med en ny computer er denne nok allerede aktiveret.

Gratis antivirus

Benytter du Windows kan du hente et af følgende gratis antivirus programmer:

Antivir
AVG Free
Avast

Monday, 26 October 2015 23:29

Ofte stillede spørgsmål

Written by
Hvordan kommer man på nettet?

For at kunne benytte kollegiets internetforbindelse skal man have en netværkskonto, samt det nødvendige udstyr til computeren. Det kan anbefales, at man ser påopsætningsguiden. Desuden bør man naturligvis læse netværksreglementet igennem.

Er der nogen grænser for, hvor meget man må bruge Internettet?

Der er ingen tidsmæssig begrænsning, men der er en grænse for, hvor meget trafik man må have (det vil sige, hvor meget man må hente fra Internettet og lade andre hente fra sig).

Beregningerne foregår ved at man har en vis mængde forbrug til rådighed, som løbende bliver talt ned i takt med at man henter fra eller sender til Internettet. Hver nat får man så en mængde ekstra forbrug, 15 GB, som bliver lagt til den aktuelle værdi. Hvis ens tilgængelige forbrug når 0, bliver kontoen lukket, men bliver dog automatisk genåbnet, når der tilskrives nyt forbrug. Hvis man bruger mindre end 15 GB/dag vil man kunne spare forbrug op, dog ikke mere end 90 GB.

Du har følge med i dit forbrug her.

Hvad tæller med som forbrug?

Al trafik ind og ud af kollegiet (altså igennem firewallen) tæller med. Direkte overførsler mellem to computere på kollegiet tæller ikke med. 

Hvor meget skal man betale for at komme på nettet?

Udover eventuelle udgifter til hardware (netkort og kabel, samt selvfølgelig en computer) er det gratis for beboere at benytte kollegiets Internet-forbindelse.

Kan man få lov til at have et større forbrug mod at betale ekstra?

Nej. Dette ville være en alt for stor opgave at administrere.

Hvor kan jeg købe et netværkskort?

De fleste computere har i dag indbygget netværkskort. Ellers kan de sammen med kabler købes i en hvilken som helst computerforretning og i større supermarkeder (f.eks. Kvickly).

Kan man få hjælp til at sætte sin computer op?

På netkontoret kan man få svar på spørgsmål (oftest...) om opsætning - specielt med relation til netværk.

Hvorfor er der grænser for, hvor stort et forbrug man må have?

Der er to grundlæggende årsager.

  1. For det første er der en begrænset båndbredde, og hvis folk downloader eller uploader uhæmmet, vil det gå meget langsomt for alle brugere af nettet. Dette kan ingen naturligvis være tjent med.
  2. For det andet koster det også kollegiet en del penge (som vi alle betaler over huslejen, naturligt nok).
Monday, 26 October 2015 23:28

Log på nettet

Written by

Har du log-on problemer? Prøv disse tricks.

Indstillinger for din netværkskonto kan findes her.
http://net.gjk.dk/netadmin/
 - Bemærk at mange funktioner ikke kan gøres direkte, men kræver at sende en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se dit dataforbrug og oversigt
http://net.gjk.dk/netadmin/inet.php

 

Sæt eventuelt din browser startside til:
http://net.gjk.dk/netadmin/inet.php?autologin=1
For automatisk log-on.

Monday, 26 October 2015 23:27

Ansøgning om netværkskonto

Written by

Du skal ansøge om en netværkskonto, hvis du netop er flyttet ind. Dette kan du gøre online her, eller du kan henvende dig på netværkskontoret.

Monday, 26 October 2015 23:23

Reglementer

Written by

Beboerrådet udformer og varetager reglementerne på Grønjordskollegiet:

 

Forretningsorden for Beboerrådet .doc
Forretningsgang for bevillinger .doc
Vedtægter for klageudvalget .doc

 

Husorden for Grønjordskollegiet .doc
Netværksreglement .doc
Malereglement .doc
Køkkenreglement .doc
Fremlejereglement .pdf
Møbelreglement .doc
Syn- og Vedligeholdelsesreglement .doc
Intern flytning reglement .doc
Videoovervågningsreglement .docx
Parkeringsreglement .pdf

 

 

Monday, 26 October 2015 23:22

Klager

Written by

Et vigtigt punkt i Beboerrådets arbejde er behandling af klager fra jer beboere, hvis i skulle have en støjende nabo, genbo, overbo el.lign., et elendigt fungerende køkken, stærke uoverensstemmelser med en anden kollegianer o.lign.

Så forsøger vi at finde en løsning på jeres problemer, mægle med henblik på at bilægge stridigheder eller i meget grove tilfælde at give advarsler eller i sidste instans udsmidning fra kollegiet.

En Kopi skal sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klager skal være være på følgende form, ellers vil de ikke blive behandlet:

Klager: Jens Jensen 6908

Klage Emne: Trussel

Klage Over: beboeren på 6910

Dato og Tid: 29/02/15

Evt. Vidner eller beviser: beboer på 6911.

Hændelsesforløb:

Jeg stod på gangen da beboeren af værelse 6910 kom ud af sit værelse og røg en cigaret.

Jeg bad beboeren at slukke da rygning ikke er tilladt, han blev derefter sur, og sagde

"Hvis du ikke holder kæft så smadrer jeg dig"

Beboeren på 6911 var også ude på gangen og hørte det hele.

Monday, 26 October 2015 23:21

Projekter

Written by

Beboerrådet har hvert år 100.000kr at lave projekter for. De 100.000 kroner BR råder over er imidlertid langt fra det eneste felt, som Beboerrådet opererer på. Endnu vigtigere end og udover dette bevillingsbeløb, så er Beboerrådet et organ, der tager initiativ til og virkeliggør forskellige projekter til gavn for hele kollegiet og alle kollegiets beboere. I nedenstående undermenuer kan du se nogle projekter, som Beboerrådet enten har iværksat eller som det stadig arbejder på.

Miljø

Miljøet er for alvor kommet på dagsordenen de seneste år både i medierne og i samfundsdebatten i al almindelighed. Dels pga. denne aktualitet men også grundet stigende el- og varme-priser har beboerrådet igangsat en kampagne, hvor vi for det første har sat klistermærker på alle døre og for det andet delt nogle små skrivelser ud til alle værelser om, hvordan man kan blive bedre til at spare på energien. Disse kan her ses på dansk og engelsk. '

Sikkerhed

I løbet af de sidste 10 år er der kommet et voksende problem i både lokalområdet og på kollegiet med et stigende antal indbrud, tyveri, vandalisering m.m. I forhold til denne problematik har Beboerrådet markeret sig ved to ting.

For det første har vi rent praktisk været ophavsmand til, at få sat låse på alle indgangsdørene til etagerne – tidligere var dette blot i de to første etager. Herved er der blevet sat en væsentlig hindring op for de uromagere og bøller som dels genererer usikkerhed blandt kollegiets beboere og dels forårsager hærværk på kollegiet.

For det andet har vi sat en informationskampagne i gang, hvor vi - i øvrigt sammen med informationerne om, hvordan man kan spare på energien - har sat (SLUK/LUK) klistermærker på alle døre. Derudover har vi omdelt nogle handouts med råd til, hvorledes man kan sikre kollegiet mod potentiel kriminalitet og hærværk og holde uønskede personer fra kollegiets matrikelnr. Disse kan ses her pådansk og engelsk.

Multisportsbaneprojektet

Forhistorie

I slutningen af 2008 tog beboerrådet (BR) den beslutning at undersøge muligheden for anlæggelse af en multisportsbane der, hvor den ”såkaldte” boldbane i buret lige nu ligger. Årsagen var dels den nuværende boldbanes tilstand, der mildest talt er horribel, men også et ønske om at anlægge en bane der kan anvendes til flere formål i stedet for blot fodbold. Tanken har været, at en multisportsbane udover fodbold også skulle kunne bruges til fx hockey og basket. I løbet af 2009 overvandt BR en række forhindringer, der i starten stod i vejen for en egentlig påbegyndelse af anlæggelsen af en multisportsbane. Vi har endvidere taget kontakt til en entreprenør og fået et tilbud på projektet.

Afstemning

Mandag d. 2. november 2009 blev der afholdt et beboermøde i fælleshusets mødelokale omkring multisportsbaneprojektet (se beboermødeopslaget her). Efter en ganske kort introduktion til projektet fra BR’s side kom der to salgsmænd fra virksomheden A-sport, der holdt et oplæg om projektet. Som afsluttende punkt blev der blandt de fremmødte til beboermødet holdt en afstemning om projektet, og det blev - blandt de fremmødte beboere - enstemmigt vedtaget at beboerrådet kunne fortsætte med projektet.

Et succesfuldt projekt

Beboernes vedtagelse af projektet ansporede kollegiets hovedbestyrelse til ved et møde senere på året til at kollegiet som sådan kunne gå videre med projektet. I august 2010 blev multisportsbanen således en realitet, som står til fri afbenyttelse for alle kollegiets beboere - et projekt med udspring i beboerrådet er nu blevet en realitet

To billeder fra banen

multi1

multi3

Monday, 26 October 2015 23:20

Bevillingspenge

Written by

Beboerrådet råder hvert år over kr. 100.000 som kan bevilges til formål der er fremmende for kollegiet og dets beboere.
Alle beboere kan ansøge om penge til formål de mener måtte være relevante. Man ansøger ved at skrive en ansøgning som lægges i Beboerrådets postkasse på posthuset. Husk at anføre begrundelse samt et økonomisk overslag.
Vores procedure, forretningsgang samt retningslinier for behandling af bevillinger ses her.

Beboerrådet har udfærdiget en blanket du kan benytte i forbindelse med ansøgning om bevilling. Hent den her.

Monday, 26 October 2015 23:14

Ledige stillinger

Written by

Ledige stillinger på Hatten:

- DJ
- Bartendere

OBS: Stillingerne er ikke lønnede, dog giver det et gavekort på en flaske med tilhørende sodavand eller juice på Hatten efter hver endt vagt. 

______________________________________________________

Ledige stillinger i KF:

- Der er pt. ingen ledige stilinger i KF

Dog har vi altid brug for nye tiltag, så hvis du har en god ide til hvad vi kunne lave i KF, så send en mail og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hvis du er interesseret i en eller flere af stillingerne, så læg en ansøgning i KFs postkasse eller send den til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Så vil du blive kaldt ind til en samtale hurtigst muligt.

Hvorfor egentlig have et job i KF?

Se detaljerede arbejdsbeskrivelser.

Page 6 of 9