Netværksguide

ADVARSEL: Dette indhold er fra 2008

 

Indledning

Man bør til enhver tid holde sig orienteret med Netværksreglementet.

Hvis du har nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret i denne guide, kan du se voresliste over ofte stillede spørgsmål(indsæt link) (med svar!). Hvis dette heller ikke løser dine problemer, er der mulighed for at hente hjælp hos nethjælpegruppen(?), der mod en beskeden betaling, kan komme op på dit værelse og hjælpe dig. Endelig er du altid velkommen til at skrive til systemadministratorerne på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Guiden er delt op i følgende:

  • Generel information
  • Opsætning
  • Opsætning af email
  • De hårde tal

Generel information

Pris

Det koster ikke noget at benytte kollegiets lokalnetværk og der er heller ingen direkte omkostninger forbundet med brug af Internet-forbindelsen. Alle omkostninger til vedligeholdelse af netværket, servere og internet betales over huslejen.

Kvaliteten af vores internetforbindelse, set fra den enkelte bruger, er afhængig af, hvor meget båndbredde vi bruger. Derfor har det været nødvendigt at indføre en begrænsning på, hvor meget den enkelte kollegianer kan bruge internetforbindelsen. Der er altså enbegrænsning på det samlede upload og download man må have.

Selvom grænseren for de fleste ligger højt, har de også en vigtig psykologisk effekt. Når man ved de er der, lader man ikke bare fildelingsprogrammer køre unødvendigt, og man er måske mere kritisk i sit valg af ting man henter.

Administration

Netværket er adminstreret af de to ansatte systemadministratorer.

Systemadministratorerne vil kunne træffes på netværkskontoret i dettes åbningstid.

Opsætning

Netværksindstillinger

For at kunne få sin computer til at kommunikere med kollegiets netværk, er det nødvendigt, at netværksindstillingerne er korrekte. Da vi benytter DHCP er det ikke nødvendigt at angive IP adresse, gateway, DNS mv. manuelt. I stedet skal man blot angive, at man vil benytte DHCP.

Hvor man skal gøre dette afhænger af operativsystem (eksempelvis hvilken version af Windows man benytter). Typisk er det dog at finde under Netværksindstillingerne, som i tilfældet Windows kan tilgås via Kontrolpanelet. Ofte vil computeren allerede være sat op til at bruge DHCP, når operativsystemet installeres.

Netværkskonto

For at kunne benytte kollegiets internetforbindelse, er det nødvendigt at ansøge om en netværkskonto. Hver gang du tænder din computer, skal du logge på Internettet. Dette kan gøres herfra.

Opsætning af email

Se en beskrivelse af hvordan du sætter din computer op her.

Når du har en Internet-konto på kollegiet, har du også en email-konto med adressenbrugernavn@gjk.dk. Du kan oprette flere adresser, hvis du ønsker det.

Hvis du ikke ønsker at bruge din email-konto på kollegiet, men i stedet vil bruge f.eks. en hotmail- eller gmail-konto, bør du sørge for at kollegiepost bliver videresendt. Dette kan gøres her.

De hårde tal

Følgende liste giver alle nødvendige tal og servernavne for at bruge netværket på kollegiet. De fleste oplysninger hentes automatisk hvis man sætter sin computer op til at få tildelt en IP-adresse automatisk (DHCP).

IP-adresse

Brug DHCP eller ansøg om fast

Netmaske

255.255.248.0

Gateway

195.249.184.1

Primær DNS

195.249.184.10

Sekundær DNS

195.249.184.11

Domæne

gjk.dk

SMTP server (udgående email)

mail.gjk.dk

POP3 server (indgående email)

pop.gjk.dk

IMAP server (indgående email)

imap.gjk.dk

NNTP server (nyhedgrupper)

news.gjk.dk

 

Last modified on Monday, 26 October 2015 23:35