Administration is closed

Kære alle,

Administrationen følger myndighedernes anbefalinger og begrænser personlig kontakt. Dette betyder, at administrationen er lukket fra den 22. september 2020 til og med den 4. oktober 2020.

Alle fejl og mangler, reparationer mv. skal udbedres uden lejers tilstedeværelse. Vi opfordrer derfor til, at der aftales tid med inspektøren via mail Blaa@gjk.dk

I er altid velkomne til at kontakte os på mail Adm@gjk.dk eller tlf. +45 32556565

 

Med venlig hilsen

Administrationen/Grønjordskollegiet

 

Sig endelig til, hvis du har spørgsmål til ovenstående 😊

Dear All,

The administration follows the authorities’ recommendations and restricts personal contact. This means that the administration is closed from 22 September 2020 until 4 October 2020.

All faults and defects, repairs, etc. must be repaired without the presence of the tenant. We therefore encourage you to make an appointment with the inspector via email Blaa@gjk.dk

You are always welcome to contact us by email Adm@gjk.dk or tel. +45 32556565

Yours sincerely

The administration / Grønjordskollegiet

Finally, tell us if you have questions about the above 😊

 

Med venlig hilsen/Kind regards

Administrationen.