Administration

Inden for kollegiet åbningstider finder du i administrationsbygningen vores inspektør samt vores lokaladministration. Kollegiet administreres af administrationsselskabet FA09, hvilke du også har mulighed for at kontakte.

I nedenstående finder du oversigt over, hvem du skal kontakte om hvad. Oversigten er ikke udtømmende.

Lokaladministration og inspektør

 • Diverse fejlmeldinger i boligen (udenfor kontortid kan SSG kontaktes, se mere under praktisk information)
 • Diverse praktiske opgaver: fx udlån boremaskiner, leje af H10, udlevering af nøgler fitness mv.
 • Fraflytning (fraflytningssyn)
 • Indflytning (udlevering af nøgler)
 • Husleje (opkrævning, indbetaling m.v. i samarbejde med FA09)

FA09

 • Lejekontrakter
 • Intern flytning
 • Fraflytning (opsigelse, genudlejning, flytteafregning)
 • Fremleje
 • Studietjek
 • Øvrige

Administrationskontoret
Grønjordskollegiet
Grønjordsvej 1
2300 København S

Email: adm@gjk.dk
Telefon: (+45) 3255 6565

FA09
Kollegierne ved FA09
Dalslandsgade 8, A102
2300 Københavns S

Email: kollegierne@fa09.dk
Telefon: (+45) 3255 6565 / (+45) 3288 6000

Bestyrelse

Hvad er Bestyrelsen?
Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed og træffer den endelige afgørelse i større beslutninger om kollegiet.

Organisatorisk består Bestyrelsen af:
2 medlemmer udpeget fra uddannelsesinstitutioner
2 medlemmer udpeget fra Politiske partier
2 medlemmer fra Kollegiets Beboerråd, dvs. 2 kollegianere.

Bestyrelsen mødes to gange årligt sammen med Inspektøren og Forretningsføreren. Her godkendes budget samt regnskab for kollegiet.

Bestyrelsens vedtægter (opdateret 2019)