Administration

I nedenstående finder du oversigt over, hvem du skal kontakte om hvad. Oversigten er ikke udtømmende.

Lokaladministration

 • Lejekontrakter
 • Husleje (opkrævning, indbetaling m.v.)
 • Indflytning (udlevering af nøgler)
 • Fraflytning (opsigelse, genudlejning, indkaldelse til fraflytningssyn, flytteafregning)
 • Fremleje
 • Studietjek
 • Diverse praktiske opgaver (fx udlån boremaskiner, leje af H10, udlevering af nøgler til fitness m.v.)
 • Vaskekort
 • Øvrige

Inspektør

 • Diverse fejlmeldinger i boligen (udenfor kontortid kan SSG kontaktes, se mere under praktisk information)
 • Fraflytning (syn af lejemål, istandsættelse, nøgler m.v.)

Kontaktoplysninger administrationen 
Email: kollegierne@fa09.dk
Telefon: (+45) 3288 6000

Grønjordskollegiet
Grønjordsvej 1
2300 København S

Kontaktoplysninger inspektøren
Email: blaa@gjk.dk

 

Bestyrelse

Hvad er Bestyrelsen?
Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed og træffer den endelige afgørelse i større beslutninger om kollegiet.

Organisatorisk består Bestyrelsen af:
2 medlemmer udpeget fra uddannelsesinstitutioner
2 medlemmer udpeget fra Politiske partier
2 medlemmer fra Kollegiets Beboerråd, dvs. 2 kollegianere.

Bestyrelsen mødes to gange årligt sammen med Inspektøren og Forretningsføreren. Her godkendes budget samt regnskab for kollegiet.

Bestyrelsens vedtægter (opdateret 2019)