Bestyrelsen

Hvad er Bestyrelsen?
Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed og træffer den endelige afgørelse i større beslutninger om kollegiet.

Organisatorisk består Bestyrelsen af:
2 medlemmer udpeget fra uddannelsesinstitutioner
2 medlemmer udpeget fra Politiske partier
2 medlemmer fra Kollegiets Beboerråd, dvs. 2 kollegianere.

Bestyrelsen mødes to gange årligt sammen med Inspektøren og Forretningsføreren. Her godkendes budget samt regnskab for kollegiet.

Bestyrelsens vedtægter (opdateret 2019)