Fremleje

På Grønjordskollegiet er der kun privat fremleje. Det vil sige, at en beboer der ønsker at fremleje sit værelse selv finder en person som han/hun ønsker at fremleje til.

Du kan fremleje dit værelse fra 1 måned til 3 måneder.

Skal du på studieophold kan der søges dispensation fra fremlejereglementet for fremleje ud over 3 måneder. Ansøgning om dispensation skal sendes fremleje@gjk.dk. Husk at vedlægge dokumentation for f.eks. studieophold. ligeledes skal du vedh. navn, fødselsdato og år, mobil nr. mail og dokumentation på studieaktivitet på den du vil fremleje ud til

Der henvises desuden til Fremlejereglementet.

Det er ikke tilladt er fremlege gennem Airbnb.