Parkering & tilladelse

 

Parkeringsregler

Pr. 06/08/2018 er der påkrævet en parkeringstilladelse for at anvende parkeringsarealerne, der er tilknyttet Grønjordskollegiet.
Der er to typer tilladelser: permanent- og gæsteparkeringstilladelse.

Tilladelserne kan kun bestilles på mail adm@gjk.dk, de vil herefter blive lagt i din postkasse.
Afgiften for ikke at have en gyldig parkeringstilladelse er 750 kr., administrationen har ikke mulighed for at få en afgift annulleret.

Alle beboere har fået udleveret en permanent parkeringstilladelse, denne kan også bruges som gæste p-tilladelse.

Permanenteparkeringstilladelser skal tilbageleveres ved udflytning.

Du kan få en ekstra gæsteparkeringstilladelser hvis:

Dine familie/venner/bekendte/etc. kommer på besøg.
Du har lånt en bil i en kort periode.

Gæsteparkeringstilladelser kan udstedes i max. 2 dage og kan kun fås ved at skrive en mail til adm@gjk.dk vi udsteder ikke tilladelser ved personlig eller telefonisk kontakt