Tirsdag d. 5/12-23 har administrationen åben kl. 15:00-15:30.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os pr. mail, kollegierne@fa09.dk.
____
On Tuesday 5/12-23, the administration is open at 15:00-15:30.

Remember that you are always welcome to contact us by email, kollegierne@fa09.dk.