Bæredygtig fremtid på Grønjordskollegiet

VELKOMMEN TIL DEN STORE RENOVERING

Grønjordskollegiet står overfor kollegiets til dato største renoveringsprojekt. Alle vinduerne skal skiftes til nye energigodkendte vinduer, og facader og gavle skal efterisoleres og beklædes med nye, lyse plader.
Renoveringen udføres for at forbedre indeklimaet, minimere energiforbruget og samtidigt forny bygningernes udvendige overflader, så de fremstår mere tidssvarende.

HVAD SKAL RENOVERES?
Indvendigt vil der i alle værelser blive opsat nye vindueskarme og lysninger omkring de nye vinduer, så værelserne får et bedre indeklima og et mere indbydende indtryk.
Udvendigt skal bygningerne efterisoleres, så de holder bedre på varmen. Bygningerne beklædes med hvide facadeplader med delvist sort/grå plader omkring vinduerne. Der etables udluftningsmulighed med insektnet i siden af vinduet. Du kan se en udstillingsmodel af den nye facade i administrationsbygningen.
Halvtagene ved hver bloks hovedindgange og fyldninger på gavlene bliver lavet i forskellige farver for at skabe variation mellem blokkene. Kollegiets faldstammer skal også senere renoveres, dette projekt vil først blive igangsat efter facaderenoveringen er udført. Information om den del af renoveringen følger.

HVOR LANG TID TAGER RENOVERINGEN?
Renoveringen forventes at starte september 2021 med den første blok. Inden da vil der blive etablere byggeplads på området.
Renovering af blokkene vil overordnet ske som følger:
Blok 1 august 2021 – oktober 2021
Blok 2 september 2021 – november 2021
Blok 3 oktober 2021 – december 2021
Blok 4 november 2021 – januar 2022
Blok 6 december 2021 – februar 2022
OBS: Der kan ske ændringer i tidsplanen. Beboerne informeres ved væsentlige ændringer.

Overordnet tidsplan for renoveringen ses ved at klikke her.

Læs mere om projektet her.

Her finder du procesbeskrivelse af projektet.

Her kan du læse om databehandling.

 

Blok 1 Blok 2 Blok 3

3 måneders varsling

Informationsmøde

3 måneders varsling

Informationsmøde

3 dages varsling 

14 dages varsling 

3 måneders varsling

Informationsmøde

Blok 4 Blok 6

3 dages varsling 

14 dages varsling 

Varsling; renovering af gavl 

3 måneders varsling

Informationsmøde

3 måneders varsling

Informationsmøde