Beboerrådet

Beboerrådet er et demokratisk valgt råd, som står til rådighed for kollegiet. Vi er nogle frivillige, som gerne vil hjælpe med at løse de  udfordringer, som der kan opstå på et kollegium. En stor del af vores arbejde handler om klager og konflikthåndtering mellem beboerne. Vi hjælper også gerne, hvis du har problemer med dit lejemål. 

Få medbestemmelse og mød nye venner

Hvis du gerne vil have indflydelse i fællesskabet og hjælpe med kollegiets boligforhold eller udfordringerne i kollegielivet og møde nye mennesker, så kom og vær en del af Beboerrådet.

Vi holder de ordinære beboermøder to gange hvert år, hvor alle beboere kan være med. Her kan beboerne komme med idéer og forslag til kollegiet samt blive valgt ind til Beboerrådet. Hvis du er interesseret i kollegiets foretagende og livet på kollegiet er du meget velkommen til at sende en ansøgning eller stille eventuelle spørgsmål,.

Alle faste beboere kan blive medlemmer af Beboerrådet, og der kan være op til fem medlemmer i rådet. Arbejdet er frivilligt. Medlemmerne er indvalgt ved et ordinært Beboermøde som bliver afholdt halvårligt og er valgt 2 år ad gangen. Genvalg er muligt.

Vi har fast beboerrådsmøde første søndag i hver måned kl 12 i mødelokalet på 1. sal i administrationsbygningen. Man er velkommen til at sidde med som menig beboer.

Kontakt

Beboerrådet kan kontaktes på br@gjk.dk, derudover anbefales det at følge med på hjemmesidens forside, samt på Facebook for kommende beboermøder og lignende.

Vores kollegie – vores hjem

Beboerrådet udformer og varetager kollegiets reglement. Det er derfor os beboere, som sætter rammerne for, hvilket kollegie, vi ønsker at have. Reglementerne vedtages på beboermøderne. Vi holder desuden opsyn med varetagelse samt forbedring af de fysiske boligforhold samt udarbejdelse af idéer hertil.

Har du en idé til et projekt?

Hvis I har en idé til et projekt, så kan vi bidrage med vores hjælp. Hvert år råder vi over en bevillingspulje, som kan bevilges til formål, der styrker vores fællesskab. Så hvis du har en idé, så send os en ansøgning på vores mail. Husk at anføre begrundelse samt et prisoverslag.

Overvej altid først: Koster idéen penge? Skal projektet vedligeholdes? Hvem skal vedligeholde det? Hvad gør I når I flytter? Hvem har (økonomisk) ansvar for projektet, hvis noget går galt? Spørg endelig hvis I er i tvivl om noget!

Indflydelse i kollegiets bestyrelse

Her er to af de seks medlemmer medlemmer af beboerrådet. Her sikrer vi beboernes rettigheder og interesser i beslutningerne vedrørende kollegiet.

Beboerrådets medlemmer
  • Formand: Laurits Høgel valgt d. 15/8-2019. Bestyrelsesmedlem 
  • Næstformand: Martin Kocuba valgt d. 30/4-2020. Bestyrelsesmedlem 
  • Frederik Kloch Lorits valgt d. 15/8-2019.
  • Rebecca Inés Rensbro valgt d. 15/8-2019
  • Dan Vilcu valgt d. 30/4-2020
  • David Polit valgt d. 30/4-2020
  • Ilinca-Maria Plugaru valgt d. 30/4-2020