Klager

Der bor mange mennesker på kollegiet, og som Danmarks andet-største kollegium, så er vi et kollegium med stor mangfoldighed. Derfor opstår der også mange konflikter, som kan være alt lige fra støjgener, rengøringsproblemer i jeres fælleskøkken eller andre uoverensstemmelser mellem beboere. Her fungerer FA09 som en neutral part, der kan hjælpe på jeres konflikt. Så skriv en mail til os på kollegierne@fa09.dk, og så kan vi hjælpe jer.

Ønsker du at klage over en anden beboer, kan du kun gøre det på valid basis ved at rette dig efter følgende 5 punkter. Dette gælder både ved støj, rygning og anden generende adfærd.

  1. Skab kontakt til den du vil klage over og prøv en fredelig tilgang til problemet. (Du skal altså selv have forsøgt at løse problemet)
    Dette udgangspunkt kan alene fraviges, hvis der er tale om situationer af vold, chikane eller øvrig adfærd af alvorlig og sensitiv karakter, hvor kommunikation e.o. ikke er mulig. I dette tilfælde opfordres man til at kontakte inspektøren/administrationen direkte.
  2. Hjælper dette ikke kan du forsøge at tale med andre beboere og høre om de oplever samme gener/problemer som dig vedrørende samme beboer og også ønsker at klage.
  3. Dokumenter problemet. Noter datoer og tidspunkter for hvornår problemerne/generne forekommer eller film/tag billeder heraf.
  4. Skriv en klage ved udfyldelsen af klageskemaet (find klageskemaet her) og tilføj dokumentation. Husk lejemål og underskrifter.
    Hvis flere beboere agter at klage over samme beboer omkring samme forhold, må samtlige klagende tilføje værelsesnummer og underskrive klagen respektivt.
  5. Send klage til FA09 via følgende e-mail: kollegierne@fa09.dk

 

Husordenen for kollegiet finder du her.