Brandeftersyn

Københavns Brandvæsen har varslet brandeftersyn den 29. marts 2022. Vi vil i den forbindelse gennemgå alle branddøre, brandmateriale samt inspicere fællesarealerne. Vi skal gøre opmærksom på, at opbevaring af genstande på fællesarealerne ikke er tilladt grundet brandsikkerheden. Vi henstiller derfor til, at genstandene fjernes straks. Måtte genstandene ikke være fjernet senest den 25. marts 2022 … Læs resten af Brandeftersyn