Så er det tid til razzia både udendørs og indendørs i diverse kældre.
Vil du gerne beholde din cykel og/eller knallert efter razziaen, så sæt den gule strip fast på midten af styret senest den 3. juli 2023.
Vær opmærksom på at alle vragdele og defekte cykler fjernes.

2 gule strips lægges i din postkasse senest den 19. juni 2023.

Der vil desuden hænge ekstra strips i en pose på døren til administrationen.
________________

It’s time for a raid – outside and inside in all basements.
If you want to keep your bike and/or moped after the raid, please fasten the yellow strip in the middle of the handlebar no later than July 3rd, 2023.
Please be aware that all defective bicycles will be removed.

2 yellow strips will be in your mailbox latest June 19th, 2023.

Additional strips will be available on the door handle for the administration.