Guards on the dorm grounds

Fra den 25.12.20 er vi begyndt at have en vagt tilstede på kollegiet, et par gange om natten i weekenderne. Vagten vil tjekke kollegiet (særligt køkkenerne) for ubudne gæster, for at skabe et trygt og sikkert miljø.

Se mere og hold dig opdateret på Facebook siden “Beboerrådet på GJK”.

 

Med venlig hilsen,

Beboerrådet


Starting from the 25.12.20 a guard will be present at the dorm grounds, making a couple of rounds during the night in the weekends. The guard will check the dorm (especially the kitchens) for uninvited guests in order to create a safe environment.

See more and keep yourself updated at the Facebook page “Beboerrådet på GJK”.

 

Best regards,

The Residents Council