Important info regarding the laundry room

Kære alle,

Driften har i samråd med Beboerrådet besluttet, at betalingssystemerne i vaskerierne på kollegiet skal udskiftes, så det igen bliver muligt at tilgå vaskerierne via internettet og se maskinernes status for ledig/optaget.

Det nye system er et kreditsystem, hvor opkrævning af forbruget i vaskeriet sker sammen med opkrævning af huslejen. Der opkræves for én hel måneds vask ad gangen.

Efter udskiftningen skal betjeningen i vaskeriet ske med den nøglebrik, der tilhører din bolig. Første gang du kommer i vaskeriet efter udskiftningen, skal du indtaste en aktiveringskode – denne aktiveringskode hæfter din nøglebrik sammen med lejemålsnummeret for din bolig. Hvis du mister din nøglebrik, så skal du straks henvende dig på administrationskontoret, så nøglebrikken kan blive lukket for eventuelt misbrug.

Information om aktiveringskoden vil blive omdelt i postkasserne snarest muligt, inden det nye betalingssystem skal tages i brug. Sammen med aktiveringskoden er der også information om vaskeriets hjemmeside med tilhørende login gældende for din bolig. På vaskeriets hjemmeside kan du også se en saldo på, hvor meget du har vasket for.

I forbindelse med installeringen af betalingssystemerne lukkes der for vaskerierne, se nærmere info i vedhæftet.

Rigtig god dag,

 

Med venlig hilsen
FA09

Vaskeri lukkes midlertidigt pga. udskiftning af betalingssystem

Dear All,

The administration/inspector has, in consultation with Beboerrådet, decided that the payment systems in the laundry rooms must be replaced, so that it again will be possible to access the laundries by the internet and see the availability of the machines.

The new system is a credit system, where the consumption of the laundry is charged together with the charge of the rent. There is a charge for one full month at a time.

After the replacement you will have to use the badge to use the laundry room and the machines. The first time you go to the laundry room after the replacement, you must enter an activation code – this code attaches your badge together with the rental number for your tenancy. If you lose your badge, you must contact the administration immediately so the badge can be closed.

Information about the activation code will be distributed in the mailboxes as soon as possible, before the new payment system is to be used. Along with the activation code, there is also information about the laundry’s website with associated login. On the website you can also see a balance of your consumption.

Due to the installation, the laundry rooms will be closed, see further information in the attached document.

Have a great day,

 

Kind regards
FA09

Laundry room temporarily closes due to replacement of payment system