Klageudvalget

Hvis du vil klage over en anden beboer, skal du skrive til beboerrådet på br@gjk.dk. Der er visse formalia der skal opfyldes når du sender din email.
Læs videre her: Klager

Hvis du har været vidne til at en anden beboer har overtrådt ordensreglementet i en ekstrem grov grad, er det muligt at sende klagen direkte til kollegiets klageudvalg, som består af vores inspektør, 1 medlem af beboerrådet, og 1 medlem af bestyrelsen. Dette udvalg tager kun imod klager som er ekstreme nok til at den anklagede kan ende med at få opsagt sit lejemål, og er derfor ikke egnet til interne stridigheder på jeres køkkener.

Klageudvalgets vedtægter kan ses her: Reglement