Køkkener

Hver etage på kollegiet har 2 fælleskøkkener fordelt mellem 11-12 beboere.
Køkkenerne er udstyret med standard møbler (bord og stole), men diverse køkkengrej anskaffes selv af beboerne.

Det er beboernes eget ansvar at vedligeholde køkkenerne og holde dem rene jf. kollegiets køkken reglement.
Der bliver gennem kollegiets beboerråd foretaget årlige tjek af køkkenernes renlighed.