Køkkenet & fællesskabet

At deles om et køkken bringer folk helt tæt sammen, da mange ting foregår i fællesskab såsom studiesnak, spisning og hygge. Her deler vi både glade og triste dage. Men når folk med forskellige baggrunde, holdninger og vaner, bor sammen, så vil der opstå udfordringer, som skal løses i fællesskab.

Fælleskøkkener til alle

På Grønjordskollegiet har vi 80 fælleskøkkener, hvor 11-13 beboere deles om hvert køkken. Her har vi plads til alle, og særligt vores diversitet bidrager til vores stærke fællesskab. Med så mange beboere i hvert køkken har I rig mulighed for at sætte jeres eget præg på jeres køkken og hverdag.

Fællesskab og madaftner

Køkkenet er samlingssted for alle kollegianere. Det er forskelligt fra køkken til køkken hvor sociale I vælger at være. Men at have en hyggelig madaften eller filmaften en gang imellem bidrager til det sociale liv. Hvis I har en Facebook group så kan I lave nogle events, fx grille mad om sommeren. Mulighederne er uendelige. Et stærkt fællesskab er også ofte bedre til at løse de udfordringer, der nu engang opstår i et køkken med forskellige mennesker. For os er det vigtigt at der både er plads til alle og til fællesskabet.

Et grønt køkken er et glad køkken

Vi vil rigtig gerne passe på miljøet. Vi har derfor affaldssortering mellem blok 4 og 6 samt bagved blok 2. Grunden til at de fleste containere står bag ved blok 2, er fordi der desværre ikke er plads til flere containere mellem blok 4 og 6.

Beboerne har dertil indført obligatorisk affaldssortering i køkkenerne. Det anbefales, at I læser København Kommunes retningslinjer for affaldssortering. Hermed undgår vi unødig miljøspild i forbindelse med affaldssorteringen, da ikke al genbrug er grøn genbrug.