Beboerdemokrati

Generelt om beboerdemokrati

Opbygningen af kollegiet og dets frivillighed beror på beboerdemokrati. Beboerdemokrati betyder, at vi beboere har stor medbestemmelse over de ting, som sker på kollegiet. Det kan alt fra fx renoveringer af lokaler, ny hjemmeside, nye ideer til udendørsarealerne og meget mere. Beboerdemokratiets øverste myndighed er Beboermødet, som afholdes mindst 2 gange årligt. Her kan alle beboere deltage og kan yde indflydelse gennem sin stemme, ligesom man kan få forslag til afstemning. Det er også Beboermødet, som vælger medlemmerne til Beboerrådet, som varetager beboernes interesser mellem Beboermøderne. Beboermødet udgøres af samtlige fremmødte beboere, og Beboerrådet består af syv beboervalgte repræsentanter og et dertilhørende antal suppleanter.

Kollegiets demokratiske hjerte - Beboerrådet

Kollegiets demokratiske hjerte: Beboerrådet, som varetager beboernes interesser på kollegiet ved Amager Fælled.  

Beboerrådet består af syv frivillige medlemmer, der vælges på de halvårlige beboermøder, og dertil er der tre suppleanter. Vi mødes månedligt til Beboerrådsmøde med undtagelse af eksamensperioder og sommerferie.

To beboerrådsmedlemmer er ligeledes en del af kollegiets bestyrelse.

Nuværende medlemmer:

  • Martin Kocuba (forperson)
  • Julie Skaarup Roesgaard (næstforperson) 
  • Sofie Degn Wallin
  • Cecilia Tranekjer Harboe
  • Simon Silberschmidt Viala
  • Jakob Blennow Heyn


Suppleanter:

  • Liva Ask Engdal
  • Mark Assev

Vores opgaver

Vores primære opgaver består i at repræsentere beboerne. Vi fungerer som talerør for beboerne på kollegiet overfor bestyrelsen, administrationen og driften. På Beboerrådsmøderne diskuterer vi en bred vifte af emner relateret til kollegielivet, både store som små. Emnerne kan være foreslået af beboerne eller være aktuelle anliggender. Beboerrådet træffer beslutninger om forskellige forhold og er åbne for at håndtere diverse spørgsmål og anliggender fra kollegiets beboere. Derudover er vi med til at stifte arbejdsgrupper, der varetager forskellige opgaver på kollegiet. Vi har blandt andet et fitness-udvalg, der står for at vedligeholde og udvikle vores fitnessrum. 

Hvordan kan du få indflydelse?

Ønsker du at have indflydelse på fællesskabet og møde nye mennesker, så kom og vær en del af Beboerrådet. Vi holder de ordinære Beboermøder to gange årligt, hvor alle beboere kan være med. Her kan beboerne komme med idéer og forslag til kollegiet samt blive valgt til Beboerrådet.
Hvis du er interesseret i kollegiets foretagende og livet på kollegiet, er du meget velkommen til at sende en ansøgning eller stille eventuelle spørgsmål.

Har du et initiativ?

Beboerrådet råder over 200.000 kr. om året, der på beboernes opfordring kan benyttes til at finansiere forskellige beboerinitiativer. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad det kunne være.

Igangværende projekter

Vi arbejder på at opretholde og forbedre vores grønne udendørsarealer. Lige nu er vi i gang med at transformere vores parkeringsplads til en klimahave. Vi har i den forbindelse fået en bevilling på ca. 5.000.000 kr. fra Villum Fonden & Velux Fonden til vores projekt “Rammen for Spirende Fællesskaber”, som omfatter en stor transformation af kollegiets udearealer. Bevillingen er givet under opslaget “Dagslys og frisk luft 2023” i Villum Fonden & Velux Fonden. 

Vi har desuden modtaget ca. 1.000.000 kr. fra “Her Gror Vi”-puljen hos Nordea Fonden og ca. 150.000 kr. fra Biodiversitetspuljen ved Københavns Kommune til samme projekt. 

Organisationsdiagram

Organisationsdiragram

Kontaktinfo

Beboerrådet kontaktes på mail gjk.residents@gmail.com
Henvendelser besvares hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at der kan forekomme længere svartid.