Husorden

Husordenen er vedtaget af kollegiets beboere. Det er yderst vigtigt, at du som beboer kender og overholder de aftale regler. 

Dette reglement gælder for hele Grønjordskollegiet, dvs. også de grønne områder og fællesfaciliteter, herunder kollegiets værtshus H-18 "Hatten" og administrationsbygningen.

Der gøres særligt opmærksom på reglerne for støj, rygning og husdyrhold. Ligesom der gæres opmærksom på, at beboeren er forpligtet til at deltage i renholdelsen af det til lejemålet knyttede 
fælleskøkken og er herunder forpligtet til at overholde kollegiets 
standardkøkkenreglement. I tilfælde af at der er vedtaget andre regler for beboerens køkken i medfør af kollegiets standardkøkkenreglement, er beboeren forpligtet til at overholde disse. 

Du finder kollegiets husorden i nedenstående link: 
Husorden